گاز هیدروژن Hydrogen

گاز هیدروژن

هیدروژن سبکترین عنصر در جهان است و بیش از دیگر عناصر در جهان بصورت آزاد یافت میشود.عنصر هیدروژن با بیشتر عناصر می تواند ترکیب شود و می توان آن را در آب،تمامی ترکیبهای آلی و موجودات زنده پیدا کرد.این عنصر در واکنش اسید وقلیایی در بسیاری واکنشها با داد و ستد پروتون میان ماده حل شدنی و حلال نقش مهمی را ایفا می کند.هیدروژن به عنوان ساده ترین عنصر شناخته شده در دانش نظری بسیار کاربرد دارد. ادامه خواندن “گاز هیدروژن Hydrogen”

هلیوم  Helium

گاز هلیوم

هلیوم یگ گاز بی رنگ،خنثی و بی بو است. دارای پایین ترین نقطه ذوب در میان عناصر است و فقط تحت فشار بسیار بالا به حالت جامد در می آید.ار نظر شیمیایی خنثی است و بعد از هیدروژن فراوانترین عنصر در جهان هستی به شمار می رود. ادامه خواندن “هلیوم  Helium”

گاز مونوکسید کربن  Carbon monoxide

منواکسیدکربن

مونوکسید کربن گازی است بی رنگ،بی بو، بی طعم و آتش گیر است و بر اثر ناقص سوختن کربن به وجود می آید.گازی است بسیار سمی و در غلظت بالا انسان را از پا در می آورد.از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. ادامه خواندن “گاز مونوکسید کربن  Carbon monoxide”

گاز متان Methane

تهیه و توزیع گاز متان

متان یک گاز گلخانه ای است و به عنوان سوخت بکار می رود.متان ساده ترین آلکان و ماده اصلی گاز طبیعی به شمار میرود.از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مردابی تشکیل می گردد به این دلیل به آن گاز مرداب نیز گفته می شود.این گاز به دلیل توانایی جذب گرما به مقدار فراوان اثر گلخانه ای بیشتری نسبت به دی اکسید کربن دارد،اما به خاطر اینکه مقدار آن نسبت به دی اکسید کربن در هواکره کمتر است کربن دی اکسید را عامل اصلی اثر گلخانه ای میدانیم. ادامه خواندن “گاز متان Methane”

کربن دی اکسید  CO2  Carbon dioxide

کربن دی اکسید

کربن دی اکسید گازی بی رنگ است که تنفس آن در غلظت های بالا باعث ایجاد مزه ترش در دهان و سوزش در گلو و بینی میشود ودر نهایت خطر خفگی وجود دارد.کربن دی اکسید ماده ای غیر قطبی می باشد و در دمای پایینتر از 75- درجه سانتیگراد متراکم شده و جسم سفید رنگ جامدی ایجاد میشود که به آن یخ خشک می گویند.به میزان کمی در آب قابل حل شدن است و اسید ضعیف اسید کربنیک را تولید میکند که آن هم بطور جزیی به بیکربنات و کربنات تفکیک میشود. ادامه خواندن “کربن دی اکسید  CO2  Carbon dioxide”