کربن دی اکسید  CO2  Carbon dioxide

کربن دی اکسید

کربن دی اکسید گازی بی رنگ است که تنفس آن در غلظت های بالا باعث ایجاد مزه ترش در دهان و سوزش در گلو و بینی میشود ودر نهایت خطر خفگی وجود دارد.کربن دی اکسید ماده ای غیر قطبی می باشد و در دمای پایینتر از 75- درجه سانتیگراد متراکم شده و جسم سفید رنگ جامدی ایجاد میشود که به آن یخ خشک می گویند.به میزان کمی در آب قابل حل شدن است و اسید ضعیف اسید کربنیک را تولید میکند که آن هم بطور جزیی به بیکربنات و کربنات تفکیک میشود. ادامه خواندن “کربن دی اکسید  CO2  Carbon dioxide”