مخازن کرایوژنیک،دوئر و فلاسک

مخزن کرایوژنیک

به منظور ذخیره ، حمل و مصرف میعانات گازی از جمله مایع نیتروژن،اکسیژن و آرگون ، میبایست از مخازن مخصوصی که برای این کار تعبیه شده استفاده نمود که این مخازن به مخازن کرایوژنیک معروفند. ادامه خواندن “مخازن کرایوژنیک،دوئر و فلاسک”