لوزی خطر

    آشنایی با لوزی خطر لوزی خطر (لوزی آتش) یا NFPA 704 استانداردی است که سازمان کشوری پیشگیری آتش سوزی امریکا پدید آورده است.

این استاندارد را که با نماد لوزی خطر نمایش می دهند کارمندان آتش نشانی برای شناخت آسان و بی درنگ خطرهایی که ماده های دور و برشان دارند،بکار می برند.این نشان به شکل زیر است و هر چهار گوش رنگی درون آن معنای ویژه ای دارد. این لوزی به چهار بخش تقسیم شده است که هر رنگ پیام ویژه ای دارد.رنگ آبی پیام خطرات سلامتی و زیستی،رنگ سرخ پیام اندازه آتش گیری،رنگ زرد نمایانگر میزان واکنش پذیری(شیمیایی) و رنگ سفید دارنده نشان های ویژه برای خطرهای ویژه است.میزان خطر های سلامتی،آتش گیری و واکنش پذیری از 0 تا 4 دسته بندی شده اند که 0 نمایانگر بی خطری و 4 بیانگر خطر فراوان است. جدول راهنمای سلامتی(رنگ آبی)

سلامتی(آبی)
4 کوچکترین نمایش میتواند باعث مرگ یا جراحت های شدید شود(مثل هیدروژن سیانید)
3 نمایشی کوچک می تواند باعث آسیب جدی کوتاه مدت یا جراحت های معمولی شود(مثل گاز کلر)
2 استفاده شدید و پیوسته البته نه در طولانی مدت می تواند باعث ناتوانی های کوتاه مدت و جراحت شود(مثل کلروفرم)
1 نمایش آن می تواند باعث تحریک اعصاب(مانند خارش)همراه با جراحت خفیف شود(مثل تورپنتاین)
0 هیچ خطری برای سلامتی ندارد و لازم به انجام هیچ گونه پیشگیری نیست.

          جدول راهنمای آتش گیری(رنگ قرمز)

آتش گیری (قرمز)
4 در دما و فشار معمولی جو به سرعت یا کاملاً بخار می‌شود یا مایل است در هوا پراکنده شود و آتش بگیرد (مثل:پروپان) نقطه فعال سازی زیر ۲۳ درجه سانتیگراد
3 جامدات و مایعاتی که تقریباً در هر دمایی قابل احتراق هستند. (مثل:بنزین( نقطه فعال سازی بیشتر از ۲۳ درجه سانتیگراد (۷۳ درجه فارنهایت) و کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد
2 قبل از اینکه بسوزد باید به اندازه کافی گرما بگیرد یا سطح زیادی داشته باشد. (مثل:سوخت دیزل(دمای احتراق بین ۳۸ درجه سانتیگراد (۱۰۰ درجه فارنهایت) و ۹۳ درجه سانتیگراد
1 برای اینکه بسوزد باید حرارت داده شود. (مثل: روغن سویا(دمای احتراق بالای ۹۳ درجه سانتیگراد
0 نمی‌سوزد. (مثل: آب)

  جدول راهنمای میزان واکنش پذیری(رنگ زرد)

واکنش پذیری(زرد)
4 در دما و فشار معمولی جو قابل انفجار است یا به عنوان مواد منفجره بکار می‌رود.(مثل: نیتروگلیسیرین و هیکسوژن)
3 قابل انفجار است ولی به انرژی فعال سازی زیادی احتیاج دارد و باید محبوسانه فعال شود. با آب واکنش می‌دهد یا اگر به آن شوک شدیدی وارد شود منفجر می‌شود. (مثل: فلوئور)
2 در شرایط سخت شیمیایی و در دما و فشار بالا منفجر می‌شود. با آب به شدت واکنش می‌دهد و یا روی آن منفجر می‌شود.(مثل: فسفر و پتاسیم و سدیم(
1 در شرایط عادی پایدار است. ولی در دما و فشار بالا ناپایدار می‌شود.(مثل:هیدروژن فلوئورید)
0 پایدار است. حتی در تماس با آتش. با آب نیز واکنش نمی‌دهد.(مثل:هلیم)

  جدول راهنمای نمادهای ویژه(سفید)

نمادهای ویژه(سفید)
W واکنش با آب غیر عادی است یا وضعیت خطرناکی را ایجاد می‌کند.(مثل: سزیم و سدیم(
OXیاOXY اکسید کننده است. (مثل: پتاسیم پر کلرات،آمونیوم نیترات و دی نیتروژن مونوکسید(
COR خورنده است؛ یک اسید یا باز قوی است.(مثل: هیدروکسید پتاسیم و اسید سولفوریک و فنول)گاهی اوقات برای تشخیص بهتر از علایم ACID برای اسیدها و ALK برای بازها استفاده می‌کنند.
BIO خطر زیستی دارد. (مثل: ویروس آبله(
POI سمی است. (مثل: زهر مار(
CRY یا CRYO بسیار سرد است. (مثل: نیتروژن مایع(

  نکته:فقط علائمW و OX/OXYجزء علائم رسمی استاندارد NFPA 704 است و بقیه علائم بصورت غیر رسمی استفاده می شوند.