سیلندرهای تحت فشار

تهیه و فروش انواع سیلندرهای تحت فشار بدون درز و درز دار و سیلندرهای کامپوزیت مورد استفاده برای کلیه گازهای صنعتی و آزمایشگاهی با فشار کاری 150 بار ، 200 بار و 300 بار از حجم های 2 لیتری تا 80 لیتری.